Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai Latvijā


2014. – 2020. gada ES fondu plānošanas periodā darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” pasākuma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” ietvaros Labklājības ministrija plāno īstenot sociālās uzņēmējdarbības pilotprojektu.
Labklājības ministrija no 2016. –  2022. gadam īstenos sociālās uzņēmējdarbības pilotprojektu. Tā mērķis ir noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai.

Projekta ietvaros tiks noteikti un īstenoti valsts atbalsta veidi un kārtība sociālajai uzņēmējdarbībai, tostarp tiem uzņēmumiem, kas strādā ar sociālās atstumtības riska grupām.

Pilotprojekta īstenošanas partneris – AS Attīstības finanšu institūcija “Altum”.

Pilotprojektā plānota sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmas (sociālo uzņēmumu pazīmju, atlases kritēriju, atbalsta instrumentu un to piemērošanas metodikas) izstrāde un ieviešana (t.sk. finanšu atbalsta sniegšana sociālajiem uzņēmumiem). Atbalstu pasākuma ietvaros paredzēts sniegt vairākām mērķa grupām, atbalstot gan sociālās uzņēmējdarbības veicējus (komersantus, biedrības un nodibinājumus) un uzsācējus (fiziskas personas), gan arī tādas personas, kuras darba tirgū integrēsies ar sociālo uzņēmumu starpniecību: bezdarbniekus, personas ar invaliditāti un personas ar garīga rakstura traucējumiem.

Vairāk informācijas: www.lm.gov.lv

komentāri ( 0 )

    Komentēt

    Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. *