Eiropas sociālo inovāciju konkurss 2017


Eiropas sociālo inovāciju konkursa 2017 (European Social Innovation Competition 2017) mērķis ir atbalstīt un parādīt idejas un projektus, kas vērsti uz digitālo iekļaušanu, jaunu risinājumu veidošanu un dažāda veida prasmju attīstīšanu. Ideju konkurss atbalsta dažādus risinājumus, kas ar tehnoloģiju palīdzību mazina augošo nevienlīdzību sabiedrībā.