Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras “Biznesa inkubatori”


LIAA un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2016. gada 05. oktobrī ir noslēgusi vienošanos Nr. 3.1.1.6/16/I/001 par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” pasākuma “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” projekta (turpmāk sadaļā “Biznesa inkubatori” – projekts) īstenošanu līdz 2023. gada 31. decembrim.

Projekta plānotais finansējums ir 30,8 miljoni eiro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 26 198 233 eiro apmērā un valsts budžeta finansējums 4 623 217 eiro apmērā.

Projekta mērķis ir atbalstīt jaunu dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību Latvijas reģionos, nodrošinot fiziskām personām (biznesa ideju autoriem), kuri veic vai gatavojas veikt saimniecisko darbību, sīkiem (mikro), maziem un vidējiem komersantiem uzņēmējdarbībai nepieciešamās konsultācijas, apmācības un pasākumus par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu, vidi (telpas) un grantu līdzfinansējumu komersantu darbības izmaksām.
Projekta ietvaros atbalsta sniegšanai ir izveidoti 15 LIAA biznesa inkubatori dažādās Latvijas pilsētās, t.sk. specifisks Radošo industriju inkubators Rīgā.

Vairāk informācijas: www.liaa.gov.lv

komentāri ( 0 )

    Komentēt

    Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. *