Par mums


Ideju partneru fonds (IPF) ir neatkarīgs fonds – bezpeļņas nevalstiska organizācija, kura dibināta 2006. gadā ar mērķi veidot sociāli atbildīgu, izglītotu sabiedrību un veicināt filantropijas attīstību, stiprinot nevalstisko organizāciju kapacitāti Latvijā.

Kopš 2007. gada IPF ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss (lēmuma nr. 72 no 20.06.2007), un uzņēmēji var iegūt nodokļu atlaidi, ziedojot sabiedriskā labuma statusa organizācijai.
 

Mūsu misija

Ideju partneru fonda misija ir pulcēt ieinteresētus, pārliecinātus, sociāli atbildīgus cilvēkus, organizācijas un uzņēmumus kopīgi piedalīties dažāda veida sociālo pārmaiņu projektu izstrādē un īstenošanā, lai rastu efektīvus, ilgtspējīgus un uz rezultātiem orientētus risinājumus sabiedrībā aktuālām sociālām problēmām.

Mūsu mērķi

  •   Veidot sociāli atbildīgu sabiedrību un veicināt filantropiju.
  •   Veidot labvēlīgu vidi sociāli atbildīgu projektu realizācijai.
  •   Atbalstīt sociāli mazaizsargātās personas.
  •   Sekmēt korporatīvās sociālās atbildības projektu veidošanu un īstenošanu uzņēmumos un saimnieciskās darbības veikšanas kapacitāti nevalstiskajā sektorā.