Realizētie projekti


IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA “IESPĒJAMĀ MISIJA”

Mērķis: IM
Panākt jaunu, talantīgu un ar līderu dotībām apveltītu augstskolu absolventu iesaisti izglītības jomā, lai veidotu skolās pozitīvu un progresīvu vidi, celtu skolotāju profesijas prestižu, paaugstinātu skolēnu motivāciju mācīties, lai kļūtu par aktīviem sabiedrības locekļiem un veidotājiem.

Projekta norise: 2007. gads

Mājas lapa: www.iespejamamisija.lv

 

 

LABDARĪBAS VEIKALU TĪKLS “OTRĀ ELPA”

Mērķis: otra-elpa
Veicināt labdarības, sociāli atbildīgas un videi draudzīgas kultūras, kā arī sociālās uzņēmējdarbības attīstību Latvijā. Labdarības veikali ir efektīvs veids, kā piesaistīt nepieciešamos līdzekļus labdarības un sociālu projektu atbalstam, kā arī nodrošināt mantisko palīdzību trūcīgajiem, mazturīgajiem un citām sociāli mazaizsargātajām personām.

Projekta norise: 2009. gads

Mājas lapa: www.otraelpa.lv

 

 

BIZNESA IESPĒJU FONDS

Mērķis: BIF1
Izstrādāt ilgtermiņa atbalsta sistēmu un pašpietiekamu atbalsta struktūru, nodrošinot iespēju personām ar invaliditāti kļūt pašnodarbinātiem un/vai uzsākt uzņēmējdarbību. Programmas ietvaros tiek stiprināta uzņēmējdarbības apziņa, piesaistīts zināšanu un finansiālais kapitāls, nodrošinot ilgtermiņa atbalstu idejas veiksmīgai attīstībai.

Projekta norise: 2008. gads – 2010. gads

Mājas lapa: www.apeirons.lv

 

 

PRO BONO JURIDISKĀ ATBALSTA CENTRS

Mērķis: pro-bono
Nodrošināt kvalitatīvas bezmaksas juridiskās palīdzības pieejamību nevalstiskajām organizācijām un to pārstāvētajiem klientiem. Centrs darbojas kā vidutājs un sadarbības veicinātājs starp nevalstiskām organizācijām un pro bono juridiskās palīdzības sniedzējiem – dažādiem juridiskajiem birojiem Latvijā.

Projekta norise: 2010. gads

 

 

ATTĪSTĪBAS FILANTROPIJAS FONDS

Mērķis: fons
Sniegt finansiālu un ne-finansiālu atbalstu organizācijām ar sociālu mērķi, kuras ceļ mazaizsargāto personu labklājības līmeni, veicina pilsoniskās sabiedrības un labdarības attīstību Latvijā.

 

 

“VALODU FORUMS”

Mērķis: fons
Attīstīt valodu programmu cilvēkiem ar invaliditāti.

 

 

“ĪSTERMIŅA DARBU AĢENTŪRA”

Mērķis: fons
Nodarbināt personas ar invaliditāti (gabaldarbi, kas saistīti ar datu ievadi un apstrādi, tulkojumiem un tele-mārketingu, grāmatvedību), kā arī organizēt apmācības un ekspertu konsultācijas. Tāpat aģentūra sniedz iespēju uzņēmumiem iegūt uzticamus darbiniekus, kā arī samazināt fiksētās izmaksas un elastīgāk veikt darba izpildi.