Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai Latvijā


2014. – 2020. gada ES fondu plānošanas periodā darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” pasākuma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” ietvaros Labklājības ministrija plāno īstenot sociālās uzņēmējdarbības pilotprojektu.
Labklājības ministrija no 2016. –  2022. gadam īstenos sociālās uzņēmējdarbības pilotprojektu. Tā mērķis ir noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras “Biznesa inkubatori”


LIAA un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2016. gada 05. oktobrī ir noslēgusi vienošanos Nr. 3.1.1.6/16/I/001 par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” pasākuma “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” projekta (turpmāk sadaļā “Biznesa inkubatori” – projekts) īstenošanu līdz 2023. gada 31. decembrim.

Projekta plānotais finansējums ir 30,8 miljoni eiro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 26 198 233 eiro apmērā un valsts budžeta finansējums 4 623 217 eiro apmērā.