Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras “Biznesa inkubatori”


LIAA un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2016. gada 05. oktobrī ir noslēgusi vienošanos Nr. 3.1.1.6/16/I/001 par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” pasākuma “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” projekta (turpmāk sadaļā “Biznesa inkubatori” – projekts) īstenošanu līdz 2023. gada 31. decembrim.

Projekta plānotais finansējums ir 30,8 miljoni eiro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 26 198 233 eiro apmērā un valsts budžeta finansējums 4 623 217 eiro apmērā.